2016. január 13., szerda

Lynn Cullen: Mrs. Poe

Edgar Allan Poe rajongók és a romantikus regények kedvelőinek figyelmébe ajánljuk a Mrs. Poe című regényt, melyet a Rézbong Kiadónak köszönhetően immár magyarul is olvashatunk. A költő neve senkinek sem újdonság, viszont az kevéssé ismert - és a mai napig vitatott is, hogy Frances S. Osgood személyében szeretőre is talált a felesége mellett, aki egyben az unokahúga is volt. Lynn Cullen elképzelte és megírta ezt a romantikus történetet, ami akár igaz is lehet. A regény elkalauzol minket a 19. század New Yorkjának nemesi és szegényebb rétegeibe, megismertet minket az akkori szokásokkal és világnézettel, továbbá bemutatja a kor ismertebb művészeit és tudományos felfedezéseit. Tartsatok velünk, és ismerjétek meg ezt a szívszorító és szép szerelmi történetet! A nyereményjáték ezúttal sem marad el: a Rézbong Kiadó jóvoltából öt példány kerül kisorsolásra a könyvből.

Lynn Cullen: Mrs. Poe
Eredeti megjelenés: 2013.
Hazai megjelenés: 2015.
Kiadó: Rézbong Kiadó
Fordította: Vári Tercia
Megrendelhető: ITT
Téma, műfaj: életrajzi, költészet
Oldalszám:446 oldal
Csillagérték: 9

Fülszöveg:
Ritka, hogy az ember olyasvalakivel sodródhat össze, aki úgy érti és szereti őt, ahogy van, feltételek nélkül. Mindez a 19. század közepének New Yorkjában. Lynn Cullen amerikai bestsellere megidézi a 19. század közepi New York mindennapjait, irodalmi szalonjainak légkörét, mindeközben szerelmi szál bontakozik ki Edgar Allan Poe és Mrs. Osgood, a kor költőnője közt. Mindkettejük életét átszövi a megnemértettség és a szenvedés, amiért a köztük hirtelen fellobbanó szerelem mindkettejüket kárpótolja. Lehet-e jó vége egy ilyen történetnek? 1845 egy sorsfordító estéjén Frances Osgood találkozik New York legfelkapottabb írójával, költőjével, a titokzatos Edgar Allan Poe-val, és az első perctől fogva általa is megmagyarázhatatlan kapcsolat fűzi hozzá. Mivel a hölgy is költészettel foglalkozik, ugyanazokban a körökben mozognak. Francest és két gyermekét nem sokkal korábban hagyta el szédelgő, a nőkért rajongó és körükben sikeres férje. Frances a Bartlett-házban kap menedéket, és írásból igyekszik eltartani családját. Poe ezekben a hetekben lesz elképesztően népszerű A Holló című versével. Felesége, egyben unokatestvére, Virginia súlyos beteg, és a költő már egy ideje nem boldog vele, de ahogy sok minden mást, ezt is elfogadja, amíg össze nem hozza a sors Frances Osgooddal. Mindketten rossz házasságban éltek, élnek, és mindketten megértésre, elismerésre vágynak. Emiatt lesz kapcsolatuk oly veszélyes: értik és érzik egymást, míg erre más nem képes környezetükben. Ritka, hogy az ember olyasvalakivel sodródhat össze, aki úgy érti és szereti őt, ahogy van, feltételek nélkül. Ritka és veszélyes.

Az irodalomtörténet, az oktatás, az olvasóközönség gyakran hajlamos elfelejteni, figyelmen kívül hagyni olyan szerzőket, alkotókat, akik pedig igazán megérdemelnék, hogy ne csupán ihlető múzsaként, skatulyába szorított szeretőként, feleségként maradjanak meg az utókor emlékezetében. Nem véletlenül irányítottam a nők felé a fókuszt. Valamilyen oknál fogva, őket könnyebben adjuk át a feledés homályának, könnyebben fogadjuk el azt, hogy nem alkothattak maradandót - vagy épp nem is tudunk róla, hogy alkottak-e egyáltalán. Virginia Woolf Saját szoba című könyvében hosszan értekezik egy "Miss Shakespeare-ről", ecsetelve annak csekélyke érvényesülési lehetőségeit, már ha létezett volna. És ki tudja, hányan léteztek is valójában, hány fiók rejthetett érdekes, lebilincselő műveket, vagy hány megjelent írás vált eggyé a feledéssel? Kicsit elkalandoztam...
"Rossz hír hallatán a legtöbb rangombéli nő megengedheti magának, hogy a díványra rogyjon, miközben a porceláncsésze ujjai közül a szőnyegre csusszan, feltűzött hajtincsei csinosan kibomlanak, és mindezt a tizennégy rétegnyi kikeményített szoknya finom roppanása kíséri. Én nem tartozom közéjük."
Mrs. Frances S. Osgood
Edgar Allan Poe minden kétséget kizáróan az amerikai irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Magánéletével kapcsolatban - az unokahúgával kötött frigyen kívül - kevéssé voltam tájékozott, de hogy őszinte legyek, a könyvet mégsem emiatt vettem kezembe. Hanem a fenti, kicsit talán elkalandozó kis gondolatmenetem miatt. Bár a tengerentúli irodalom és társadalomtörténet terén akad még mit pótolnom (nem lesz nehéz, mivel érdekel a téma), az életrajzi - még némi fikcióval is tarkított - regényeket nagyon kedvelem. Főleg akkor, ha nőtörténeti-nőirodalmi vonatkozása is van. A Mrs. Poe kétségtelenül és vitathatatlanul rendelkezik ezekkel a jegyekkel. A fülszöveg alapján pedig abban bíztam, hogy jó néhány dolog helyére kerül majd a fejemben, kikapcsolódom...és megtudhatom, miért is nem hallottam még Mrs. Osgood költészetéről.
"Vajon létezik kifejezés, amely megnevezi azt a furcsa jelenséget, amikor az ember figyelmét annyira rabul ejti egy új szó, egy tárgy vagy ismertség, hogy képtelen szabadulni tőle, mert mindenütt felbukkan?"
Poe az 1800-as évek első felének ünnepelt szerzője volt, legnagyobb sikere, A Holló folyt lényegében mindenhonnan: irigylésre méltó karrier - gondolhatnánk. Főként, ha mindjárt az elején megismerjük Frances S. Osgoodot is, a kétgyermekes édesanyát, akit festő férje immár ki tudja hányadszorra hagyott el. A nő küzd családja fenntartásáért, amit egyrészt előkelő kapcsolataival, másrészt irodalmi műveivel próbál meg elérni, utóbbit meglehetősen sikertelenül. Mrs. Osgood gyermekirodalom terén szerzett már némi ismertséget magának, az azonban kevéssé vezetett eredményre - az anyagiak tekintetében. Az új műfajokban való szárnypróbálgatásai nem aratnak túl nagy sikert, ezért - ha mégsem tudna hipp-hopp Mrs. Poe-vá válni - továbbra is a mesekönyvek írását tanácsolják neki. Ez a szegmens azért is volt ismerős számomra, mert jó tíz évvel később hazánkban Gyulai Pál Írónőink értekezésében hasonlót tanácsol (ír elő) a magyar nők számára - hiszen a nők, véleménye (és sokak véleménye) szerint nem képesek új és értékes irodalmi mű alkotására, ezért a mesék fordítására buzdítja őket. Ez állna a regény e szálának hátterében is?
E.A. Poe
"Az emberek azt akarják, ami kétségbeejtő. Az emberek azt akarják, ami borzalmas. Azt akarják, hogy a fénylő világosságot riadt sötétség űzze el."
"Poe legnagyobb ellensége saját maga: alighogy szerez magának egy barátot, rögtön maga ellen fordítja."
A regény aprólékosan és meglehetősen élvezhető stílusban mutatja be a korabeli amerikai irodalmi életet, a szalonok világát - mely talán kevéssé tér el az angol, majd később a magyar szalonokétól. A pletykák és szóbeszédek itt is fontos meghatározói a légkörnek, ezek bemutatása pedig abszolút élővé varázsolja a történetet. Az egyik összejövetelen, Miss Lynch szalonjában találkozik Mrs. Osgood és az ünnepelt író, E.A. Poe, no és felesége, Virginia. Az író látszólag ugyanolyan ellenszenvesen viselkedik, mint máskor, azonban a szemfülesebbek szikrákat vélnek felfedezni Mrs. Osgood és Poe között. A bonyodalmak azonban csak akkor kezdődnek, mikor Fanny meghívást kap a szerzőtől, látogassa meg Virginiát otthonukban. Ekkor derül fény többek között arra is, hogy az ünnepelt író élete sem egészen irigylésre méltó, a siker nem vonzza magával automatikusan a (z anyagi) megbecsülést. Meglepődtünk?
"Vajon létezik kifejezés, amely megnevezi azt a furcsa jelenséget, amikor az ember figyelmét annyira rabul ejti egy új szó, egy tárgy vagy ismertség, hogy képtelen szabadulni tőle, mert mindenütt felbukkan?"
Virginia Clemm Poe
Az előre jósolt szerelmi háromszög szép lassan elmélyül. Mrs. Osgood mind többször érintkezik Mr. és Mrs. Poe-val, mely a reménytelennek tűnő szerelem mellett mindkét fél irodalmi létére serkentőleg hat. Ez pedig egyetlen percig sem marad titokban a közönség és a kulturális élet szereplői előtt. És itt válik igazán érdekessé, vajon ki is Mrs. Poe? A törvény szerint kétségkívül a súlyos betegségben szenvedő Virginia az, de szellemi síkon, a lélek másik felének tekintetében Fanny E.A. Poe igazi társa. Azon manapság már kevéssé lepődünk meg, hogy neves szerzők, alkotók hány szeretőt tartottak, a ki-kivel-mikor-hányszor nem csupán napjainkban foglalkoztatta a közéletet. Itt azonban érzésem szerint nem csupán könnyed flörtről van szó. Vajon Mrs. Virginia Poe sejtette ezt? Vagy csak férje költészetének "felélesztését" látta Mrs. Osgood megjelenésében, "jótékony hatásában"? Hiszen egyrészről mégiscsak ő vette fel és ápolta a kapcsolatot Fannyval, másrészről viszont állandóan éreztette férjével, hogy elhanyagolja őt és betegségét. Ha valamit, akkor ezt egészen biztos nem fogom átérezni - még csak meg sem tudom fogalmazni, miről van itt szó: a költészet felmagasztalása, saját boldogságom fölé rendelése? Ez már egy másik gondolatmenet...

"Különös gonddal öltözködtem, 
hogy ezt miért tettem, azt nem voltam hajlandó boncolgatni."

Lynn Cullen
Lynn Cullen minden kétséget kizáróan maradandót alkotott. Nem csupán a 19. század első felének irodalmi életét, mindennapjait mutatta be érzékletesen, hanem egy - némileg fikcióba mártott - szerelmi háromszöget, átszőve annak minden fájdalmával és boldogságával. A szerző stílusa különösen megfogott, ötvözi a kor kimértségét, de az elbeszélést olyan finom iróniával szövi át, ami igazán lebilincselővé, élővé varázsolta számomra a regényt. Ami pedig talán a legjobban tetszett Lynn Cullen könyvében, az az a fajta tagadhatatlan tisztelet, egészséges rajongás, amivel a szerző körbeveszi és kezeli szereplőit, Poe és Mrs. Osgood alakját. Igazán méltó emléket állított.
"Tudtam, hogy el kellene utasítanom ezt a férfit, félnem kellene tőle, és távol tartani magamtól mindenáron. És azt is tudtam, hogy nem ezt fogom tenni."
Ó, és még valami: hogy visszakanyarodjak a bejegyzés eleji kitérőmre. Bevallom, első pillantásra nem igazán nyerte el a tetszésem a borító. Azonban, hogy - visszacsatoljak az elfeledett írónő-szálra és magára a történetre is: a női arc hollószárnnyal való beborítása/elfedése végeredményben mégiscsak nagyon megfogott.

"- Nincs, ami ijesztőbb lenne, mint a rideg valóság. 
De arról senki nem akar olvasni, nemde?"

Blogturné Klub

A turné állomásai

01.11. - Tekla könyvei
01.12. - Könyvszeretet
01.13. - Szembetűnő

Nyereményjáték

Lynn Cullen regényében nemcsak Egdar Allan Poe nőkhöz való viszonyát, nemcsak egy szívszorítóan szép szerelmi történetet ismerhetünk meg, de a 19. századi New York értelmiségi rétegét is. Miss Lynch szalonjában heti egyszer összegyűlik az akkori irodalmi társaság, ahol vagyoni helyzettől és hírnévtől függetlenül részt vesz mindenki, aki számít. A társaság tagjai között vannak ismertebb emberek is, de nagyon sok olyan személyről is beszélnek, akik ugyan nincsenek jelen, de kiemelkedő felfedezésre tettek szert vagy máshol szereztek hírnevet. Mi most három ilyen személy nevére vagyunk kíváncsiak. Hogy kik ők, azt megtudjátok az állomásokon lévő leírásokból. Kérjük, hogy a neveket írjátok be a rafflecopter doboz megfelelő mezőjébe. Ahol két keresztnév van, ott elfogadunk egyet is. A nyeremény pedig a Mrs. Poe regény egy-egy példánya. Jó játékot! ☺

Figyelem! A kiadó kizárólag magyarországi címre postáz. A nyertesnek pedig 72 óra áll rendelkezésére válaszolni a megküldött értesítő levelünkre, ellenkező esetben újat sorsolunk.

A feladvány:
Amerikai feltaláló, aki a Yale-en diplomázott. Kevésbé ismert tény, hogy festészetet tanult, híres műveket másolt, majd tíz évig vándorművészként élt, később festészetet és rajzot tanított a New York-i Egyetemen. Mégis az első távközlő jelrendszerről és a távíróról vált világismertté.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése